Đây là bản cài đặt trực tiếp file APK.
Sau khi cài xong vui lòng bật tin cậy cấu hình để vào game.